Strona prefecto.pl używa plików cookie. Przeglądając zawartość strony zgadzasz się z polityką prywatności. Akceptuję

„Ruch pojazdu mechanicznego” – Podstawa do roszczenia w wypadkach komunikacyjnych.

data publikacji: 31.03.2014

Granice odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń wynikające z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392). Zgodnie z art. 34 tej ustawy:


„1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:
1)      wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
2)      bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
3)      zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego".

Rozważając przedmiotowe zagadnienie warto przytoczyć definicję „pojazdu mechanicznemu" zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

„Pojazd mechaniczny:
a)  pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

b) pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa".

Mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody , w rozumieniu art. 436 § 1 k.c., charakteryzuje się następującymi cechami:

1)  napędzany jest własnym urządzeniem mechanicznym;
2)  porusza się za pomocą sił przyrody;
3)  służy celom komunikacyjnym.

Wszystkie wyżej wskazane cechy muszą występować łącznie.

W tym rozumieniu do mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody należy zaliczyć: samochody, motocykle, autobusy, ciągniki, statki powietrzne, statki żeglugi śródlądowej i morskiej, motorówki itp. napędzane zawsze urządzeniem mechanicznym. Wyłączone natomiast z tego pojęcia są pojazdy nie poruszane za pomocą sił przyrody (rower) nie będące mechanicznym środkiem komunikacji (np. dźwigi elektryczne).

Zespół Prefecto

Masz pytania ? Znajdź odpowiedz:

Najczęściej zadawane pytania

Elektorniczny formularz pozwoli Ci na szybkie i sprawne zgłoszenie wypadku.

Infolinia

(62) 767 20 00

Miałeś wypadek, masz pytania, nie czekaj. Zadzwoń

Pracuj z nami

Chcesz należeć do naszego zespołu, sprawdź najnowsze oferty pracy.

więcej

Kontakt

Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00
Centrala: Chocimska 6, 62-800 Kalisz
Telefon: 62 767 20 00

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj
najnowsze wiadomości

Zamkinj Trwa rekrutacja

Miejsce pracy – Polska

więcej