Strona prefecto.pl używa plików cookie. Przeglądając zawartość strony zgadzasz się z polityką prywatności. Akceptuję

Terminy likwidacji szkody

data publikacji: 29.10.2013

Jednym z podstawowych obowiązków ubezpieczyciela jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, którego celem jest ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokości poniesionej szkody a tym samym wysokości należnego odszkodowania. Postępowanie to jest wszczynane przez ubezpieczyciela w momencie powzięcia przez niego informacji o wypadku ubezpieczeniowym. Od tego dnia, dla ubezpieczyciela, zaczynają bieg terminy likwidacji szkody.

Podstawowym terminem, po upływie którego postępowanie likwidacyjne winno zostać ukończone jest termin 30 dni od dnia powzięcia informacji o wypadku. Ustawodawca przewiduje jednak możliwość przedłużenia tego terminu. W sytuacji gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Przy czym, nawet wówczas, bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o wypadku.

Zasada ta ulega nieznacznym modyfikacjom, gdy nasza szkoda likwidowana jest z ubezpieczenia obowiązkowego (przykładowo z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych). Wówczas, ubezpieczyciel ma możliwość przedłużenia terminu likwidacji szkody na okres maksymalnie 90 dni. Zasada ta doznaje jednak wyjątku w sytuacji gdy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

W przypadku likwidacji szkody na podstawie przepisów o ubezpieczeniu obowiązkowym, w sytuacji gdy pełna likwidacja szkody okazuje się niemożliwa w podstawowym terminie – 30 dni, ubezpieczyciel ma jednak obowiązek, pisemnie, zawiadomić uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Zespół Prefecto

Masz pytania ? Znajdź odpowiedz:

Najczęściej zadawane pytania

Elektorniczny formularz pozwoli Ci na szybkie i sprawne zgłoszenie wypadku.

Infolinia

(62) 767 20 00

Miałeś wypadek, masz pytania, nie czekaj. Zadzwoń

Pracuj z nami

Chcesz należeć do naszego zespołu, sprawdź najnowsze oferty pracy.

więcej

Kontakt

Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00
Centrala: Chocimska 6, 62-800 Kalisz
Telefon: 62 767 20 00

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj
najnowsze wiadomości

Zamkinj Trwa rekrutacja

Miejsce pracy – Polska

więcej