Strona prefecto.pl używa plików cookie. Przeglądając zawartość strony zgadzasz się z polityką prywatności. Akceptuję

Zadośćuczynienie za śmierć a odszkodowanie za śmierć

data publikacji: 28.10.2013

Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami, w przypadku śmierci osoby jego najbliższym przysługuje od sprawcy wypadku (czyli też odpowiednio od zakładu ubezpieczeń) kilka, rodzajowo różnych, świadczeń. W tym miejscu zostaną pokrótce przedstawione dwa z nich – zadośćuczynienie oraz stosowne odszkodowanie.

Możliwość przyznania najbliższym zmarłego zadośćuczynienia przewiduje kodeks cywilny w art. 446 § 4. Przepis ten nie zawiera jednak dalszych przesłanek, którymi należy się kierować ustalając jaka kwota świadczenia winna zostać wypłacona. Kodeks cywilny wskazuje jedynie, że przyznana suma ma być „odpowiednia”. Doprecyzowanie tego pojęcia można jednak znaleźć w zapadłych wyrokach sądowych, zarówno sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego.

Przede wszystkim, zwrócić należy uwagę na cel w jakim została ustanowiona w prawie cywilnym instytucja zadośćuczynienia – mianowicie ma ona służyć kompensacie krzywdy jaką doznali najbliżsi zmarłego w wyniku jego śmierci. Choć jest to wyjątkowo trudne, wysokość należnego świadczenia winna być skorelowana z rozmiarem krzywdy jaka dotknęła najbliższych i ma służyć złagodzeniu ich cierpienia psychicznego i bólu.

Określając wysokość zadośćuczynienia należy odnieść ją do indywidualnej sytuacji każdej z uprawnionych osób. Zgodnie z orzecznictwem sądów, koniecznym jest wzięcie pod uwagę takich elementów jak dramatyzm doznań osoby bliskiej, jej cierpienia moralne, ból i poczucie osamotnienia, intensywność i rodzaj więzi jakie łączyły tą osobę ze zmarłym. Bez wątpienia, koniecznym jest również wzięcie pod uwagę ewentualnych zaburzeń w psychice uprawnionego wywołanych jego śmiercią, jak na przykład nerwic czy depresji.

Zupełnie inne czynniki należy wziąć pod uwagę określając zasadność i wysokość stosownego odszkodowania dla najbliższych zmarłego. Świadczenie to jest rodzajowo różne od opisanego wyżej zadośćuczynienia i ma nieco bardziej wymierny charakter. Instytucja ta unormowana została w art. 446 § 3 kodeksu cywilnego.

Przede wszystkim, zwrócić należy uwagę, że obowiązek wypłaty stosownego odszkodowania aktualizuje się po stronie odpowiedzialnego za śmierć dopiero wówczas, gdy wskutek tejże śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej jego najbliższych. Zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą sądów, pod pojęciem pogorszenia się sytuacji życiowej należy rozumieć nie tylko pogorszenie się sytuacji materialnej ale także pogorszenie się sytuacji takiej osoby w aspekcie pozaekonomicznym. Świadczenie to powinno więc uwzględniać również takie czynniki jak utratę możliwości korzystania z opieki i pomocy osoby zmarłej czy choćby niemożność polepszenia swojej sytuacji materialnej.

Jak wynika z powyższej analizy, zupełnie inne okoliczności muszą zostać wykazane w przypadku ubiegania się o zadośćuczynienie a inne w przypadku ubiegania się o stosowne odszkodowanie należne w związku ze śmiercią osoby najbliższej. W razie więc trudności z uzyskaniem od ubezpieczyciela ww. świadczeń zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści udzielą Państwu wszelkiej potrzebnej pomocy.

Zespół Prefecto

Masz pytania ? Znajdź odpowiedz:

Najczęściej zadawane pytania

Elektorniczny formularz pozwoli Ci na szybkie i sprawne zgłoszenie wypadku.

Infolinia

(62) 767 20 00

Miałeś wypadek, masz pytania, nie czekaj. Zadzwoń

Pracuj z nami

Chcesz należeć do naszego zespołu, sprawdź najnowsze oferty pracy.

więcej

Kontakt

Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00
Centrala: Chocimska 6, 62-800 Kalisz
Telefon: 62 767 20 00

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj
najnowsze wiadomości

Zamkinj Trwa rekrutacja

Miejsce pracy – Polska

więcej