Strona prefecto.pl używa plików cookie. Przeglądając zawartość strony zgadzasz się z polityką prywatności. Akceptuję

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ruch mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody cz. 1

data publikacji: 28.08.2015

     W świetle regulacji art. 436 ustawy – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Uzasadnieniem wprowadzenia tak zaostrzonej odpowiedzialności jest zapewnienie poszkodowanemu skutecznej ochrony w sytuacji, gdy ruch pojazdu stwarza dla otoczenia poważne niebezpieczeństwo.

     Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z poglądem doktryny pod pojęciem „mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody" należy rozumieć wszelkie pojazdy (środki komunikacji) zdolne do samodzielnego przemieszczania się dzięki mechanizmowi, napędzanemu energią pochodzącą z przetworzenia sił przyrody. Nie spełniają wskazanych wymagań:
- zwierzęta, używane jako środek transportu;
- urządzenia niesłużące do celów komunikacyjnych, chociaż zdolne do samodzielnego przemieszczania się (np. koparki, spychacze, kombajny rolnicze i inne maszyny samobieżne);
- urządzenia służące do celów komunikacyjnych, ale których tylko pewien element się porusza, natomiast całość nie jest zdolna do samodzielnego przemieszczania się (np. windy, ruchome schody i chodniki, wyciąg narciarski, kolej linowa itp.);
- urządzenia niewyposażone w silnik, a poruszane wyłącznie dzięki wykorzystaniu siły zwierząt, ludzi oraz nieprzetworzonych sił przyrody (np. wóz konny, rower, łódź żaglowa, bojer, szybowiec, sanie itp.).

     Podstawowe znaczenie dla odpowiedzialności na podstawie art. 436 Kodeksu cywilnego ma ustalenie, że szkoda pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z ruchem mechanicznego środka komunikacji.

     Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ruch mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody nie jest jednak nieograniczona, bowiem nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Odmienne reguły dotyczą sytuacji, w której dochodzi do zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody, a także w przypadku przewozu z grzeczności. Powyższe przypadki zostały omówione w części II niniejszego artykułu.

     Wobec powyższego najlepiej skontaktować się z przedstawicielem Kancelarii Odszkodowawczej Prefecto, który w profesjonalny sposób przeanalizuje zasadność zgłaszanych przez Państwa roszczeń oraz pomoże w zebraniu dokumentacji pozwalającej na uzyskanie stosownego świadczenia, a nadto przeprowadzi Państwa przez skomplikowany proces likwidacji szkody. Specjaliści pracujący w Prefecto zadbają o to, aby świadczenia uzyskać najszybciej, w najwyższej możliwej kwocie.

Masz pytania ? Znajdź odpowiedz:

Najczęściej zadawane pytania

Elektorniczny formularz pozwoli Ci na szybkie i sprawne zgłoszenie wypadku.

Infolinia

(62) 767 20 00

Miałeś wypadek, masz pytania, nie czekaj. Zadzwoń

Pracuj z nami

Chcesz należeć do naszego zespołu, sprawdź najnowsze oferty pracy.

więcej

Kontakt

Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00
Centrala: Chocimska 6, 62-800 Kalisz
Telefon: 62 767 20 00

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj
najnowsze wiadomości

Zamkinj Trwa rekrutacja

Miejsce pracy – Polska

więcej