Strona prefecto.pl używa plików cookie. Przeglądając zawartość strony zgadzasz się z polityką prywatności. Akceptuję

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika

data publikacji: 21.08.2014

      Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane w ustawie „ubezpieczeniem OC rolników” jest jednym z trzech ubezpieczeń obowiązkowych. Oznacza to, iż rolnik w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania niniejszego gospodarstwa rolnego.

      Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę pozostającą w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie z OC rolnika przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (np. żona, syn, etc.) lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę. Wspomniana szkoda może być następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. W powołaniu na zasadą pełnego odszkodowania, co do zasady, poszkodowany powinien otrzymać kompensatę wszystkich poniesionych szkód – zarówno na osobie, jak i na mieniu. Odszkodowanie zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami przysługuje również w przypadku, gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

      Zdarzyć się może, iż przy wykonywaniu prac związanych z posiadaniem gospodarstwa szkodę poniesie także osoba pracująca w tym gospodarstwie – np. spadnie z drabiny, która w wyniku zaniedbania ze strony rolnika była w złym stanie technicznym lub z jego winy nie była odpowiednio zabezpieczona. Nie można również wykluczyć sytuacji, w których szkody, np. w wyniku działania osoby pracującej w gospodarstwie rolnym, dozna sam rolnik. W wyżej wskazanych przypadkach zakład ubezpieczeń również wypłaci odszkodowanie, które ograniczone będzie jedynie do roszczenia związanego z uszkodzeniem ciała, np. zadośćuczynienie czy zwrot kosztów leczenia.

      Wskazać należy, iż zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie jedynie w przypadku spełnienia warunków określających jego odpowiedzialność odszkodowawczą. Koniecznym będzie wykazanie szeregu przesłanek skutkujących przypisaniem sprawcy szkody odpowiedzialności odszkodowawczej, uzasadnionej w świetle ubezpieczenia OC rolnika. W razie trudności z uzyskaniem stosownych świadczeń najlepiej skontaktować się z przedstawicielem Kancelarii Odszkodowawczej Prefecto, który w profesjonalny sposób pomoże w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia szkody oraz w ustaleniu odpowiedniego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Specjaliści pracujący w Prefecto przyłożą najwyższą staranność do tego, aby odszkodowanie uzyskać najszybciej w najwyższej możliwej kwocie.

Masz pytania ? Znajdź odpowiedz:

Najczęściej zadawane pytania

Elektorniczny formularz pozwoli Ci na szybkie i sprawne zgłoszenie wypadku.

Infolinia

(62) 767 20 00

Miałeś wypadek, masz pytania, nie czekaj. Zadzwoń

Pracuj z nami

Chcesz należeć do naszego zespołu, sprawdź najnowsze oferty pracy.

więcej

Kontakt

Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00
Centrala: Chocimska 6, 62-800 Kalisz
Telefon: 62 767 20 00

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj
najnowsze wiadomości

Zamkinj Trwa rekrutacja

Miejsce pracy – Polska

więcej