Strona prefecto.pl używa plików cookie. Przeglądając zawartość strony zgadzasz się z polityką prywatności. Akceptuję

Zadośćuczynienie - charakterystyka roszczenia

data publikacji: 20.01.2015

      Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę uregulowana została w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Zgodnie z brzmieniem niniejszej ustawy osobie poszkodowanej, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

      Zgodnie z poglądem wyrażonym w piśmiennictwie krzywda stanowi skutek naruszenia dóbr osobistych poszkodowanego, wywołany np. uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Uszczerbki te mogą polegać na fizycznych dolegliwościach i psychicznych cierpieniach bezpośrednio związanych ze stanem zdrowia, ale też z jego dalszymi następstwami w postaci odczuwanego dyskomfortu w wyglądzie, mobilności, poczuciu osamotnienia, nieprzydatności społecznej bądź nawet wykluczenia (Adam Olejniczak, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna).

      Omawiając charakterystyczne cechy niniejszego roszczenia wskazać należy, iż zadośćuczynienie za krzywdę jest roszczeniem:
  a. jednorazowym – oznacza to, iż zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane jest co do zasady tylko raz, bowiem stanowi ono rekompensatę za wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego;
  b. pieniężnym – oznacza to, iż zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wyrażone jest w środkach pieniężnych – płatniczych. Z reguły wysokość zadośćuczynienia powinna odpowiadać wielkości ustalonej krzywdy, ponieważ w przybliżeniu świadczenie stanowić ma ekwiwalent doznanych przez poszkodowanego uszczerbków;
  c. osobistym, co oznacza, iż przynależne jest poszkodowanemu (z zastrzeżeniem wyjątków związanych z dziedziczeniem prawa do zadośćuczynienia),
  d. fakultatywnym, co oznacza, iż sądowi orzekającemu pozostawiono swobodę w jego przyznaniu i określeniu jego wysokości,
  e. kompensacyjnym – oznacza to, iż zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma na celu przezwyciężenie przykrych doznań poszkodowanego.

      Charakter roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w praktyce powoduje liczne wątpliwości. Wobec powyższego najlepiej skontaktować się z przedstawicielem Kancelarii Odszkodowawczej Prefecto, który w profesjonalny sposób przeanalizuje zasadność zgłaszanych przez Państwa roszczeń oraz pomoże w zebraniu dokumentacji pozwalającej na uzyskanie stosownego świadczenia, a nadto przeprowadzi Państwa przez skomplikowany proces likwidacji szkody.

Zespół Prefecto

Masz pytania ? Znajdź odpowiedz:

Najczęściej zadawane pytania

Elektorniczny formularz pozwoli Ci na szybkie i sprawne zgłoszenie wypadku.

Infolinia

(62) 767 20 00

Miałeś wypadek, masz pytania, nie czekaj. Zadzwoń

Pracuj z nami

Chcesz należeć do naszego zespołu, sprawdź najnowsze oferty pracy.

więcej

Kontakt

Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00
Centrala: Chocimska 6, 62-800 Kalisz
Telefon: 62 767 20 00

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj
najnowsze wiadomości

Zamkinj Trwa rekrutacja

Miejsce pracy – Polska

więcej