Strona prefecto.pl używa plików cookie. Przeglądając zawartość strony zgadzasz się z polityką prywatności. Akceptuję

Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej

data publikacji: 19.09.2014

      Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Na gruncie powołanego przepisu wskazać należy, iż zadośćuczynienie należy się członkom najbliższej rodziny zmarłego, a nie każdej osobie bliskiej. Zakres pojęcia „najbliższych członków rodziny” został ustalony na gruncie poglądów doktryny oraz orzecznictwa.

      Do kręgu uprawnionych do zadośćuczynienia należy przede wszystkim zaliczyć dzieci i współmałżonka zmarłego, ale również rodziców i inne osoby pozostające ze zmarłym w ścisłych stosunkach rodzinnych jak: rodzeństwo (również przyrodnie), macochę, dzieci ojczyma przyjęte na wychowanie, babkę oraz dziadka. W każdym konkretnym przypadku określenie tego, kto jest dla poszkodowanego najbliższym członkiem rodziny należeć będzie do Sądu, który zbada bliskość kontaktu danego członka rodziny ze zmarłym, stopień łączących ich uczuć, a także powiązania gospodarcze.

      Za słuszny uznany został również pogląd, który kwalifikuje nasciturusa, tj. dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone, jako podmiot wchodzący w krąg najbliższych członków rodziny, a zatem osób uprawnionych do zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

      Liczne wątpliwości budzi kwestia włączenia do kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wychowanków, konkubentów czy narzeczonych. Zgodnie z przeważającym poglądem, do osób uprawnionych należy zaliczyć również wychowanków, narzeczonych, konkubentów, jeżeli ich związek ma charakter dostatecznej trwałości i cechuje się dostatecznie silną wspólnością gospodarczą.

      W odniesieniu do konkubinatu Sąd Najwyższy uznał, iż kobieta czy mężczyzna, którzy nie zawarli związku małżeńskiego, tj. żyją w konkubinacie, mogą być uznani za najbliższego członka rodziny, jeżeli istnienie konkubinatu nie krzywdzi żadnych innych rodzin czy też z innych przyczyn nie powinno być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i jeżeli taki faktyczny związek ma charakter trwały i istnieje przez dłuższy okres.

      Przechodząc do zagadnienia narzeczeństwa, wskazać należy, iż na gruncie aktualnego stanu prawnego narzeczeństwo jest stosunkiem faktycznym, nieregulowanym przepisami prawa. Wobec powyższego stosunek narzeczeństwa traktowany jest różnorodnie, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy. Co warto podkreślić, stosunek narzeczeństwa przybrać może charakter stanu poprzedzającego zawarcie małżeństwa albo trwałego związek o charakterze konkubinatu, w którym strony połączone są więzią emocjonalną i ekonomiczną, ale z różnych względów związku tego nie formalizują i nie zawierają małżeństwa.

      Konkludując, dodać należy, iż kwestia ustalenia kto jest najbliższym członkiem rodziny zmarłego uzależniona jest w każdej sprawie od stosunków rodzinnych pomiędzy zmarłym, a osobą zgłaszającą roszczenie o zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej. Wobec trudności z ustaleniem kręgu osób uprawnionych, najlepiej skontaktować się z przedstawicielem Kancelarii Odszkodowawczej Prefecto, który w profesjonalny sposób przeanalizuje zasadność zgłaszanych przez Państwa roszczeń oraz pomoże w zebraniu dokumentacji pozwalającej na uzyskanie stosownego zadośćuczynienia, a nadto przeprowadzi Państwa przez skomplikowany proces likwidacji szkody. Specjaliści pracujący w Prefecto zadbają o to, aby odszkodowanie uzyskać najszybciej, w najwyższej możliwej kwocie.

Masz pytania ? Znajdź odpowiedz:

Najczęściej zadawane pytania

Elektorniczny formularz pozwoli Ci na szybkie i sprawne zgłoszenie wypadku.

Infolinia

(62) 767 20 00

Miałeś wypadek, masz pytania, nie czekaj. Zadzwoń

Pracuj z nami

Chcesz należeć do naszego zespołu, sprawdź najnowsze oferty pracy.

więcej

Kontakt

Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00
Centrala: Chocimska 6, 62-800 Kalisz
Telefon: 62 767 20 00

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj
najnowsze wiadomości

Zamkinj Trwa rekrutacja

Miejsce pracy – Polska

więcej