Strona prefecto.pl używa plików cookie. Przeglądając zawartość strony zgadzasz się z polityką prywatności. Akceptuję

Odpowiedzialność zarządcy dróg

data publikacji: 10.04.2015

       W życiu codziennym niejednokrotnie napotyka się sytuację, gdzie wskutek złego stanu dróg, chodnika, dochodzi do powstania szkody np. złamania ręki, uszkodzenia pojazdu. W takich wypadkach odpowiedzialność spoczywa na zarządcy drogi. Obowiązki zarządcy pełnią zazwyczaj jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo w zależności od rodzaju drogi z jaką mamy do czynienia. Zarządcą dróg jest także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku dróg wewnętrznych, odpowiedzialni za stan drogi mogą być na przykład: spółdzielnia mieszkaniowa, właściciel terenu.

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, do obowiązków zarządy dróg należy, w szczególności:
  1. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  2. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  3. koordynacja robót w pasie drogowym,
  4. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  5. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  6. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  7. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

      W dotychczasowym orzecznictwie, Sąd Najwyższy wskazał, iż na zarządcy dróg spoczywa obowiązek zapewnienia stanu bezpieczeństwa.

      Odpowiedzialność zarządcy dróg kształtuje się na zasadzie winy. W przypadku powstania szkody wskutek niewłaściwego stanu dróg odpowiedzialność zarządcy wynika z przepisów kodeksu cywilnego.

      Aby można było mówić o odpowiedzialność odszkodowawczej zarządy dróg niezbędne jest łączne wystąpienie następujących przesłanek:
  1. wystąpienie szkody np. złamanie ręki, uszkodzenie opony, stłuczenie przedniej szyby samochodu,
  2. działanie lub zaniechanie zarządy dróg w zakresie pełnienia wyżej wymienionych obowiązków np. nieusunięcie przeszkód z jezdni, pozostawienie zapiaszczonej jezdni, nieusunięcie lodu z drogi,
  3. istnienie związku przyczynowego między powstaniem szkody, a działaniem lub zaniechaniem zarządy.

      Wobec powyższego najlepiej skontaktować się z przedstawicielem Kancelarii Odszkodowawczej Prefecto, który w profesjonalny sposób przeanalizuje zasadność zgłaszanych przez Państwa roszczeń oraz pomoże w zebraniu dokumentacji pozwalającej na uzyskanie stosownego świadczenia z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, a nadto przeprowadzi Państwa przez skomplikowany proces likwidacji szkody. Specjaliści pracujący w Prefecto zadbają o to, aby świadczenia uzyskać najszybciej, w najwyższej możliwej kwocie.

Zespół Prefecto

Masz pytania ? Znajdź odpowiedz:

Najczęściej zadawane pytania

Elektorniczny formularz pozwoli Ci na szybkie i sprawne zgłoszenie wypadku.

Infolinia

(62) 767 20 00

Miałeś wypadek, masz pytania, nie czekaj. Zadzwoń

Pracuj z nami

Chcesz należeć do naszego zespołu, sprawdź najnowsze oferty pracy.

więcej

Kontakt

Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00
Centrala: Chocimska 6, 62-800 Kalisz
Telefon: 62 767 20 00

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj
najnowsze wiadomości

Zamkinj Trwa rekrutacja

Miejsce pracy – Polska

więcej